Betononderhoudsplatform

Samenwerkende branchepartijen in betonreparatie en onderhoud

Geen circulaire economie zonder betononderhoud

Donderdag 30 maart 2023 in de LocHal in TilburgBetononderhoud, de ultieme vorm van circulaire economie!

De eerste Zuidelijke Betonreparatiemiddag (ZBRM) van het BetonOnderhoudsPlatform (BOP) staat in beton gegoten! Maar liefst 150 deelnemers van bedrijven actief in het onderzoeken, onderhouden, repareren en versterken van beton en opdrachtgevers melden zich aan voor het lezingenprogramma ‘geen circulaire economie zonder betononderhoud’. Geheel in stijl in de circulaire glazen zaal, voorheen te zien in de Beurs van Berlage.

In deel I nam voormalig directeur KNMI Gerard van der Steenhoven de aftrap met een lezing ‘het klimaat verandert wat nu? Hoe gaan we de gevolgen beperken, en wat staat ons te doen de oorzaak van de klimaatverandering weg te nemen.
Daan Fousert, auteur van het boek Leiderschap voor Toekomstmakers inspireerde de aanwezigen vanuit ecologisch en spiritueel bewustzijn de juiste beslissingen in kosten en baten te nemen voor toekomstige generaties. Alle deelnemers ontvingen een boek van Daan Fousert cadeau. Door het lezen van het boek kan iedereen zich nog beter gaan verdiepen in het belang van leiderschap voor toekomstmakers vanuit ecologische intelligentie. en spiritueel bewustzijn.

Betononderhoud, de ultieme vorm van circulaire economie!

Tijdens het netwerkuur werden de gasten door de standhouders getrakteerd op heerlijke hapjes en dranken en geïnformeerd over de mogelijkheden van duurzame producten, en ervaringen met circulaire projecten uitgewisseld.

In deel II deelden de volgende sprekers hun praktijk cases over betononderhoud en hergebruik.

Voor iedereen die deze Zuidelijke Betonreparatiemiddag heeft gemist of graag een vervolg ziet. Het BetonOnderhoudsPlatform heeft goed nieuws. In 2024 organiseert BOP weer een Noordelijke betonreparatiemiddag. Graag tot dan!

Het bestuur van BOP dankt alle deelnemers voor hun enthousiaste bedragen de ZBRM tot een succes te maken!

Betononderhoud, de ultieme vorm van circulaire economie! Betononderhoud, de ultieme vorm van circulaire economie! Anthony van den Hondel, voorzitter
Jelle Lecluijze
Robert Wiedemeijer
Paul Lange
Jan van Doorn
Corné van der Steen
Angelique Nagtegaal
Beton Onderhouds Platform (BOP):

Verleng de levensduur van beton, waardeer ‘t, repareer ‘t

Is beton duurzaam? Is beton groen? Het antwoord is duidelijk: absoluut! Met de inzet van de juiste kennis op het juiste moment kunnen ‘oude’ betonconstructies een nieuw leven krijgen. Gedegen onderhoud en hoogwaardige reparatie zijn daarbij van levensbelang. Het Beton Onderhouds Platform heeft alle relevante kennis in huis. En wil die kennis graag delen.

In het Beton Onderhouds Platform, kortweg BOP, werken vier brancheverenigingen samen. Zij hebben een missie: samen de beste zijn op het gebied van betonreparatie en de markt daarvan laten profiteren. Elk met de focus op hun eigen vakgebied, waardoor op detailniveau alle denkbare thema’s kunnen worden aangepakt. Om daarna samen processen in de markt nog beter op elkaar te kunnen afstemmen. De rol van het BOP? Het gezamenlijk belang van de branchepartijen bewaken en de kracht van de samenwerking met de buitenwereld communiceren.

Dit zijn de vier branchepartijen binnen het BOP:

Kennis delen

Betononderhoud- en reparatie heeft letterlijk de toekomst. Hoe langer een constructie op een kwalitatief topniveau kan worden gehouden, hoe minder nieuw beton er hoeft te worden geproduceerd. Iedereen wil dat, maar niet iedereen heeft de kennis in huis om dit doel te realiseren. Het BOP heeft die kennis in overvloed. En het delen van die kennis is onze missie.

Dat doen we door het geven van duidelijke voorlichting. Marktpartijen die bij het BOP aankloppen, kunnen rekenen op eerlijke antwoorden. Een kwalitatief gedegen advies, een deskundige uitvoering en het selecteren en toepassen van het juiste en/of gecertificeerde product. Op het gebied van reparatie, bescherming, en dus het verlengen van de levensduur van de betonconstructie gaat het BOP voor de beste oplossingen. Zo werken we toe naar een wereld waarin duurzaamheid en circulair bouwen de standaard zijn.

BOP, de aanloop

Het BOP bestaat als overkoepelende organisatie nog niet zo lang. Tijdens de Betondag in Rotterdam informeerden VBR, VLB, Vabor en KB-kenniscentrum de 2500 bezoekers onder de vlag van het Betononderhoudsplatform. De gezamenlijke kennissessie sloegen aan en het idee van een langdurige samenwerking op hoog niveau was geboren.

Intussen groeit de vraag naar betononderhoud. Steeds meer opdrachtgevers en beheerders willen de levensduur van betonnen constructies verlengen. Ze denken meer en meer in de richting van gedegen onderhoud en eventueel reparatie. Dat is een uitdaging. Want voor objecten waarvan de houdbaarheidsdatum is overschreden en die voor onderhoud in aanmerking komen, is te vaak onvoldoende geld beschikbaar. Bovendien liggen kennis en vakmanschap niet altijd voor het oprapen. Aan het BOP de taak om aan te tonen dat onderhoud en reparatie de levensduur van de constructie écht positief beïnvloeden. Ons motto is niet voor niets: Verleng de levensduur van beton, waardeer ‘t, repareer ’t!

Anthony van den Hondel

“Met techniek kijken we tegenwoordig dwars door het beton heen en zien we wat er van binnen gebeurt”

Anthony is voorzitter van KB Kenniscentrum

Hoe bereikt BOP de markt?

Zeggen dat onderhoud en reparatie belangrijk zijn is één ding. Een ander is om de marktpartijen met die boodschap te bereiken. Daar heeft het BOP verschillende instrumenten voor:

Vakmensen in opleiding

Ook in de betonreparatiemarkt is goed opgeleid personeel van grote waarde. Het BOP voert campagnes om (jonge) mensen te motiveren in de betonreparatie te gaan werken. Wat we ook doen: zelf als organisatie vakmensen opleiden, in samenwerking met de Stichting Opleiding tot BetonreparatieSpecialst (OtBS). We organiseren nascholingsdagen en geven praktijkopleidingsdagen voor deskundigen op het gebied van betononderhoud. Ook de nascholing van onze BOK’ker en middenkader personeel begeleiden we tegenwoordig vanuit het BOP.

Paul Lange

“Verleng de levensduur van Beton”
Waardeer ‘t & Repareer ‘t!

Paul is Voorzitter VBR, Vereniging van Gecertificeerde Betonreparatiebedrijven

Om de opleidingen en bijscholingen handen en voeten te geven, levert de VLB professionele apparatuur en reparatiemiddelen en laat zien hoe daarmee reparaties in de praktijk worden uitgevoerd.
De VBR zet in samenwerking met de OtBS een structuur op opleidingen op BBL niveau 2 en 3 te kunnen blijven realiseren.

Jan van Doorn

“Samenwerken is de sleutel tot succes voor efficiënt en duurzaam onderhoud van betonconstructies”
Dit is nou precies waar we ons bij het Betononderhoudsplatform op focussen.

Jan is bestuurslid VBR, Vereniging van Gecertificeerde Betonreparatiebedrijven

Wet- en regelgeving

Duurzaam bouwen en onderhouden met en van beton is niet vrijblijvend. De leden van het BOP vinden dat hun kennis en ervaring moeten worden opgenomen in nieuwe wet- en regelgeving. Daarom zijn we vertegenwoordigd in commissies die de huidige wet- en regelgeving beoordelen en verder ontwikkelen. De helderheid omtrent de praktijkkennis van betonreparatie die zo op papier wordt vastgelegd, is in het belang van alle marktpartijen. Het BOP wil daarop nadrukkelijk invloed hebben; elkaar informeren is daarin cruciaal.

Corné van der Steen

“Inzicht door onderzoek geeft rust ”

Corné is voorzitter VABOR, Vereniging van Adviseurs Betononderhoud en -reparatie

Duurzaam, veilig en gezond

Gedegen onderhoud. Vakkundige reparatie. Veilig werken. Het zijn allemaal aspecten die de duurzaamheid van een betonnen constructie bepalen. Het succes zit hem in gedegen, eerlijk advies. De toepassing van de juiste materialen. Wellicht de combinatie met kathodische bescherming. En dan is er natuurlijk nog de vakman of -vrouw. Die staat op papier aan het einde van de cyclus, maar bepaalt uiteindelijk wel de kwaliteit van het werk. En daarmee de levensduur van de constructie. Het BOP ziet toe op die kwaliteit. Van de eerste aanvraag tot de laatste handeling op de bouw.

Rob Wiedemeijer

“Een duurzame samenwerking is de basis voor het realiseren van veilige betonconstructies met een lange levensduur”

Rob is voorzitter VLB, Vereniging van Leveranciers van Betonreparatie en beschermingsmiddelen


In het Betononderhoudsplatform werken vier branchepartijen samen die actief zijn met betonreparatie en onderhoud. Dit met het doel een beter inzicht te geven in de volledige keten van betonreparatie en -onderhoud, van advies, product en uitvoering tot nazorg. Door de krachten te bundelen wil het platform het belang en de breedte van de branche betononderhoud en reparatie naar voren brengen. Onderhoud en reparatie, waaronder versterken biedt mogelijkheden bij het behalen van doelstellingen op het gebied van circulair bouwen. Waardeer het, repareer het.

Deelnemende organisaties staan voor een kwalitatief gedegen advies, herstel en materiaaltoepassing.

In de branche werken vele personen met alle voorkomende opleidingsniveau, van MBO tot universitair geschoold. Een breed en boeiend vakgebied dat aandacht verdient.


Betononderhoudsplatform (BOP) biedt handreikingen voor duurzaam onderhoud aan parkeergarages

‘Preventief onderhoud aan parkeergarages bespaart eigenaren en exploitanten veel geld’

BADHOEVEDORP – Veel Nederlandse parkeergarages kampen met achterstallig bouwkundig onderhoud. Eigenaren en exploitanten hebben vaak niet de technische kennis en ervaring in huis om de oorzaken van schades aan te wijzen en weg te nemen. Het gevolg: onnodige kosten. De brancheverenigingen die onder het Betononderhoudsplatform (BOP) hangen, hebben deze kennis wel in huis. Onder aanvoering van de Vereniging van gecertificeerde BetonReparatiebedrijven (VBR) is in samenwerking met Vereniging van Leveranciers van Betonreparatie- en Beschermingsmiddelen (VLB), de Vereniging Adviseurs voor Betononderhoud en -Reparatie (VABOR) en KB Kenniscentrum zijn zeven handreikingen tot stand gekomen. Hierin leest u alles over hoe een parkeergarage technisch tot in lengte van jaren optimaal in conditie kan worden gehouden.

Ook in het onderhoud aan parkeergarages geldt: voorkomen is beter dan genezen. Een uitgebalanceerd preventief onderhoudsplan op basis van de nieuwste technische kennis voorkomt kosten voor reparaties en vervolgonderhoud. Dat heeft een positieve uitwerking op de financiële exploitatie, de levensduur en de duurzaamheid van de parkeergarage.

Helaas is de staat van onderhoud van veel parkeergarages al jarenlang een punt van zorg. Al in 2016 meldden de VEXPAN (netwerkorganisatie op het gebied van parkeren) en het Betononderhoudsplatform (BOP) het toenmalig Platform Betononderhoud, dat er in deze branche sprake was van veel bouwkundige onderhoudsproblemen. Met alle nadelige gevolgen van dien voor eigenaren, exploitanten en gebruikers. Daarom delen de organisaties hun kennis en ervaring op het gebied van bouwkundig onderhoud van parkeergarages met de markt. Want wat is dat dan, preventief onderhoud? Wat betekent duurzaamheid? Hoe herken je de eerste signalen van technische problemen? En vooral: wat doe je eraan? Waar zit het verschil tussen technische levensduur van een constructie en de economische levensduur ervan?

Op al deze specialistische vragen wordt in zeven handvatten antwoord gegeven. Met als doel eigenaren en exploitanten te helpen het onderhoud beter, efficiënter en duurzamer te maken. Dit zijn ze:

1. Introductie: Wat is duurzaam onderhoud, borging of verlenging van de beoogde levensduur, onderhoudsscenario’s en aanbevelingen. (PDF, 1,1Mb)
2. Inspecties, onderzoek en advies: het bouwdossier, doel en omvang van de inspectie, te onderzoeken parameters bij gewapendbeton onderdelen, analyse van de schadeoorzaak, technisch herstel- en onderhoudsadvies. (PDF, 1,1Mb)
3. Betonreparaties (PDF, 1,6Mb)
4. Vloerafwerkingen (PDF, 2,5Mb)
5. Dilataties in vloeren en wanden (PDF, 2,2Mb)
6. Opstellen en gebruiken van een MeerJaren OnderhoudsPlanning MJOP (PDF, 1,4Mb)
7. Duurzaam ontwerp. (PDF, 3,4Mb)

Problemen oplossen en voorkomen
Auteurs van de handreikingen zijn Peter Nuiten (bouwkundig adviseur en oud-voorzitter van de VBR) en Jitze Rinsma (adviseur in de parkeerbranche). Zij hebben bij het opstellen van de lijst van tips en aanbevelingen gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van de leden van de VBR, de Vereniging van Leveranciers van Betonreparatie- en Beschermingsmiddelen (VLB), de Vereniging Adviseurs voor Betononderhoud en -Reparatie (VABOR) en KB Kenniscentrum. “Wij hebben zoveel zaken in het onderhoud van parkeergarages fout zien gaan”, zegt Peter Nuiten, “dat we ervan overtuigd zijn dat de handreikingen voor eigenaren, exploitanten en beheerders erg nuttig kunnen zijn. Wij hopen ermee te bereiken dat ze er in hun eigen werk hun voordeel mee kunnen doen.”
Jitze Rinsma ziet daarnaast mogelijkheden om problemen in toekomstige gevallen voor te zijn. “Ook wanneer nieuwe garages worden gebouwd, kan alle informatie die we in deze handreikingen hebben verzameld onderhoudsproblemen in de toekomst al voor een groot deel voorkomen.”

23 juni 2021


Betononderhoudsplatform op Beton Event 2020

Het Betononderhoudsplatform heeft zich in 4 sessies gepresenteerd op het Betonevent dat in november 2020 is gehouden. Dit als alternatief voor de jaarlijkse betondag van de Betonvereniging. Met onderstaande link kunt u deze terugkijken en zie wat de partners van het Betononderhoudsplatform voor u kunnen betekenen.
VABOR

VABOR staat voor Vereniging Adviseurs Betononderhoud en Reparatie en is de vereniging van adviseurs op het vakgebied van betononderhoud en -reparatie en geïnteresseerde personen met affiniteit voor de betonreparatiebranche.

De vereniging is opgericht op 28 december 1992

VABOR kent diverse soorten leden. Ten eerste adviesbureaus en hun medewerkers met relevante kennis van het vakgebied. VABOR stelt zich ten doel om het vakgebied van de betonreparatie-adviseur te promoten en een duidelijke plaats te geven binnen de Nederlandse adviesmarkt.

Daarnaast neemt het verbreden van de toegankelijkheid van vakkennis en het vergroten van onafhankelijke en betrouwbare advisering een belangrijke plaats in. Binnen de vele activiteiten van VABOR is kennisoverdracht een duidelijk speerpunt. Daarvoor worden kennis- en studiebijeenkomsten georganiseerd.

Vabor kent bureauleden, belangstellende leden en staat open voor Betononderhoudskundige die vakkennis op peil willen houden.

VLB

De VLB is opgericht op 21 april 1986 en heeft tot doel het kwaliteitsniveau van betonreparatie- en beschermingsproducten in onze branche te waarborgen, te verbeteren en te optimaliseren.

Voor het realiseren van onze doelstelling informeert en participeert de VLB in diverse bouw gerelateerde discussie platformen en (inter) nationale overlegorganen en ziet erop toe dat kwaliteitswaarborging en certificering voldoen aan de meest actuele eisen en behoeften van de markt en haar afnemers en haar leden.

VBR

Beton is een sterk en duurzaam materiaal. Toch kan het na lange tijd gebreken vertonen of om onderhoud vragen. De bedrijven, aangesloten bij de VBR (Vereniging van gecertificeerde BetonReparatiebedrijven) vormen de eredivisie van beton reparerend Nederland. Zij ontzorgen de opdrachtgever met een deskundig hersteladvies op maat en gecertificeerd betonherstel.

VBR-bedrijven zijn pro-actief bezig met het ontwikkelen van hun vak en pakken gezamenlijk kennis-, kwaliteits- en scholingsprojecten aan. Samen sterk dus. Samen werken aan de ontwikkeling van de branche. Opdrachtgevers die voor VBR-bedrijven kiezen, hebben daar direct profijt van. De aangesloten leden beschikken over een KOMO-procescertificaat voor het uitvoeren van betonreparaties, technisch en constructief.

KB-kenniscentrum

Binnen Nederland is in de loop der jaren een zeer grote ervaring opgedaan met het toepassen van kathodische bescherming op beton- en staalconstructies. Hoewel het een beproefde uiterst duurzame techniek is, is het aantal kathodisch beschermde constructies relatief gering. Om de techniek “Kathodische bescherming” bij een breed publiek onder de aandacht te brengen alsook toegankelijk te maken heeft een aantal partijen het initiatief genomen de stichting “KB-kenniscentrum” op te richten. Uitwisseling van ideeën en kennis staan voorop.

Het doel van het KB-Kenniscentrum is het verbreden van de kennis op het gebied van de kathodische bescherming van beton, voor en door de markt. Al sinds het begin van de jaren zeventig wordt deze techniek gebruikt om het roesten van wapening in beton te stoppen. De techniek “kathodische bescherming” van beton is inmiddels een algemeen aanvaarde en gedegen oplossing.