Kennisbeheer

Besteksteksten Betonschade
Hier vind u interessante presentaties en achtergrondinformatie. 

Het borgen van de kwaliteit van uitgevoerd werk van betonreparatie kan geschieden door het doen van een goede uitvraag. Een uitvraag kan op vele manieren geschieden; een bestek is een goed voorbeeld hiervan.
Van bestekken zijn twee typen het meest bekend:
- Het Stabu- bestek
- Het RAW-bestek
Naast deze twee typen bestek kan een uitvraag ook geschieden via een vraagspecificatie.
In de hier op te halen pdf besteksteksten Betonschade staan voorbeelden van betonreparatie, zoals die voor deze typen uitvraag gehanteerd kunnen worden.

 

Richtlijnen / Documenten

Nationale beoordelingsrichtlijn voor het komo® procescertificaat

Uitvoeringsrichtlijn - handmatig verwerken van mortels

Uitvoeringsrichtlijn - injecteren van beton

Uitvoeringsrichtlijn - spuiten van beton