Het Platform wordt bestuurd door een stuurgroep, die bestaat uit:
- Opdrachtgever (Betonvereniging)
- Senior Leveranciers (VBR, VLB)
- Senior Gebruikers (RWS, Dienst IVV Amsterdam)

De Stuurgroep komt elke twee maanden bijeen en bepaalt de feitelijke agenda.