LEAN sessies bij RWS


Vanuit het Platform voor Betononderhoud is een workshop geformeerd, die in een aantal bijeenkomsten de keten van betonreparatie inzichtelijk heeft gemaakt op de wijze conform de Kr8-systematiek van RWS. Hierbij werd de focus gelegd op de overgangen in de keten (van de ene schakel naar de ander) en de daarbij optredende verstoringen en verspillingen. Het elimineren van deze verspillingen levert besparing op en een kwalitatief hoogwaardiger product.

Download pdf rapport Workshop Lean Betonreparatie Infrastructuur 14, 21 en 29 mei 2013

Objectgebonden Risicodossier


Het bovenvermelde project “Lean Betonreparatie Infrastructuur” krijgt een vervolg, dat een aantal concrete aanbevelingen moet opleveren. Eén van de conclusies van “LEAN” was dat informatie over risico’s onvoldoende wordt overgedragen naar de volgende ketenpartners. Hierdoor ontstaan verstoringen met bijbehorende kosten en kwaliteitsverlies van het eindproduct.
Het nieuw te starten project “Objectgebonden Risicodossier” heeft tot doel:
•    het ontwikkelen van een uniform sjabloon voor een overdraagbaar objectgebonden risicodossier.
•    Het vastleggen van duidelijke kaders om een dergelijk sjabloon op te stellen, zodanig dat het ook toegepast kan worden voor andere activiteiten dan betonreparatie binnen een project.
•    Vast te stellen welke partijen verantwoordelijk zijn voor de actualisering van het dossier.