Voor wie is het Platform?


Onze focus moet veranderen. Onderhouden en herbestemmen is niet een derderangs activiteit die als onbelangrijk moet worden beschouwd. De sector moet uitgroeien tot een volwaardige activiteit. Met navenante kennisontwikkeling, kennisoverdracht, opleidingen en ga zo maar door.
Dit bewustwordingsproces is al enige tijd aan de gang. Uiteenlopende partijen hebben kleinere en grotere initiatieven genomen om voor delen of zelfs voor de gehele sector tot samenwerking te komen. Al die initiatieven vormen het bewijs dat op uiteenlopende fronten men bezig is met de omschakeling. Die initiatieven vormen de aanleiding de krachten te bundelen. Dan kunnen we er samen de schouders onder zetten en de onderhoudsbranche, inclusief alles wat nodig voor het upgraden van bestaande constructies, een stap verder brengen.


Leveranciersgroepen
- Certificerende instellingen
- VABOR
- VBR (Senior Leverancier)
- VLB (Senior Leverancier)
- Platform Inspectiebranche
- Platform Kathodische Bescherming
- SBRCURnet

Gebruikersgroepen
- Rijkswaterstaat (Senior Gebruiker)
- ProRail
- Rijksgebouwendienst
- Provincies
- Waterschappen
- Gemeenten
- Woningcorporaties
- Beheerders en Beleggers

Het Platform komt twee keer per jaar bijeen.